Tháng Tám 12

Hướng dẫn chuyên mục marketing trong Keap

Hướng dẫn chuyên mục marketing trong keap bao gồm các kiến thức sau:

  • Tạo Opt- in form: Form thu thập thông tin khách hàng, trong keap có 2 loại form cơ bản là form nội bộ (Internal form) và form thường (Publish form)
  • Landing page: Giúp bạn tự tạo những trang bán hàng bằng kéo thả đơn giản để thu thập thông tin khách hàng vào từng chiến dịch tự động cụ thể
Hướng dẫn chuyên mục marketing trong Keap
Hướng dẫn sử dụng chuyên mục marketing trong Keap
  1. Forms: tạo form đăng ký
  2. Landing pages: tạo và quản lý landing page
  3. Form nội bộ và form thường
  4. Các chiến dịch tự động sau khi khách hàng kích hoạt form

Opt-in form là gì, cách tạo Opt-in form?

Opt-in form giống như cánh cửa để khách hàng đi vào hệ thống của bạn thông qua những thông tin đăng ký có thể là tên, email, số điện thoại hoặc những thông tin mà bạn cho là có giá trị của khách hàng

https://vimeo.com/735620627/c0a5b145e4
Hướng dẫn tạo Opt-in form

Hướng dẫn chuyên mục marketing trong Keap với Form nội bộ

Form nội bộ hay Internal form là form chỉ có bạn và người trong team sử dụng, để điều hướng, cập nhật khách hàng vào Keap, hoặc đưa vào những chiến dịch cụ thể

https://vimeo.com/735620685/3675de2d39
Hướng dẫn làm việc với Opt-in form trong Keap

Bạn có thể đặt lịch hỗ trợ kiến thức Keap tại https://keap.edu.vn/lien-he/ hoặc tham gia cộng đồng yêu keap Việt Nam tại đây https://www.facebook.com/groups/hocvienkeap

Comment ý kiến của bạn về bài viết “Hướng dẫn chuyên mục marketing trong Keap” ở dưới


Bài viết tương tự

Keap Ultimate là gì

Keap Ultimate là gì
>
Contact Me on Zalo